Villkor

Dessa allmänna villkor är avsedda att informera om rättigheter och skyldigheter som gäller för Restaurangkund vid användning av Restaurangens webbtjänster.

Allmän information

Kunden avser här den person som använder våra restaurangwebbtjänster för att interagera och beställa mat från Restaurangen. Tjänsterna får inte användas för något annat ändamål än de är avsedda för.

Betalningar

Vår webbtjänst använder den globala Stripe Payment Platform för att säkra betaltjänsten och förhindra bedrägerier genom att tillämpa tvåstegsautentisering för alla kortbetalningar.

Bedrägeri

Restaurangen ansvarar inte för missbruk av kreditkort. Webbtjänsten skyddar restaurangen från kreditkortsbedrägerier genom att stödja 3D-Secure. Restaurangen ansvarar för att hantera bedrägerier i samband med kortköp via njom.coms tjänster.

Ändringar i villkoren

Restaurangen har rätt att ändra ovanstående villkor vid behov. Restaurangen kommer att informera restaurangen via e-post om ändringarna minst en vecka innan ändringarna träder i kraft. Genom att fortsätta använda webbtjänsterna efter att ändringen har trätt i kraft accepterar kunden dessa ändringar.