njom.com Allmänna villkor

Njom International AB (Njom) levererar digitala tjänster till restauranger. Dessa allmänna villkor är avsedda att informera om rättigheter och skyldigheter som gäller för Njoms kunder vid användning av Njoms produkter och tjänster.

Allmän information

Med kund avses här den part (restaurang) som har tecknat avtal med Njom International AB om användning av Njoms digitala tjänster.

Tjänsterna som Njom abonnerar på får inte användas för något annat ändamål än de är avsedda för.

Kunddata som genereras i systemet är förbjuden att sälja vidare till andra parter. Den ska inte användas i något annat syfte än för funktionerna i Njoms digitala tjänster.

Betalningar

Njom använder den globala Stripe Payment Platform, en av de största betalningsportarna för säkra digitala betalningar i världen, för att säkra betaltjänsten och förhindra bedrägerier genom att tillämpa tvåstegsautentisering för alla kortbetalningar. I Njom onboarding-processen skapar restaurangen ett eget konto i Stripe betalningsplattform och därför kommer Stripe att ansvara för alla pengatransaktioner från och till restaurangens konto. Det är restaurangens ansvar att hantera betalningar och återbetalningar till sina kunder.

Avgifter & abonnemang

Tjänsterna i Njom Start-paketet är kostnadsfria.

Alla andra tjänster/paket har en månatlig prenumerationsavgift (se www.njom.com för aktuella priser). Avgiften dras automatiskt från kundens kreditkort kopplat till Stripe-kontot varje månad.

Alla frågor angående prenumerationen kommer att besvaras så snart som möjligt via info@njom.com

Bedrägeri

Kunden ansvarar för att hantera bedrägerier i samband med kortköp via njom.coms tjänster

Beskatta

Restaurangen ansvarar för att redovisa inkomster och skatter inklusive moms till lokala myndigheter.

Förändringar i de tjänster som tillhandahålls

Alla ändringar, förbättringar, uppgraderingar och nya tjänster i vårt tjänsteutbud meddelas kunden via e-post och på www.njom.com.

Servicenivå

Njom tar inget ansvar för tjänsteavbrott eller andra problem på grund av fel utanför dess kontroll. Njom kommer dock alltid att försöka lösa problem inom sitt verksamhetsområde.

Uppsägning av tjänster

Njom har rätt att säga upp restauranger som bryter mot dessa villkor och som inte upprätthåller en hög leverans- och servicenivå till sina kunder.

Avbokning av tjänster

Om avtalet med Njom inte sägs upp en månad före utgången av abonnemanget fortsätter det automatiskt och abonnemanget förnyas i 1 år, fortfarande med en månads uppsägningstid.

Ändringar i villkoren

Njom har rätt att ändra ovanstående villkor vid behov. Njom kommer att informera restaurangen via e-post om ändringarna minst en vecka innan ändringarna träder i kraft. Genom att fortsätta använda Njoms tjänster efter att ändringen har trätt i kraft accepterar restaurangerna dessa ändringar.

Tvister

Vid tvist mellan parterna ska dessa regleras via svensk lag och de regler som gäller vid Stockholms tingsrätt.

Kontaktinformation

Om du vill komma i kontakt med Njoms kundtjänst kan du nå oss via e-post info@njom.com eller vår hemsida www.njom.com. Vi svarar på de flesta mejlfrågor inom 24 timmar på vardagar.

Alla Njoms tjänster utvecklas och drivs av Njom International AB med företagsnummer: 559123-5311.

Regler och villkor för Njom Customer Business System (CBS)

CBS hänvisar till de bastjänster som Njom tillhandahåller restauranger. Systemet innehåller funktionalitet för att skapa och underhålla ett konto hos Njom, dess restauranger och den digitala närvaron på Internet.

CBS innehåller försäljningsinformation, kundinformation och ger restaurangägaren möjlighet att prenumerera på flera tjänster hos Njom. Det gäller såväl enskilda restauranger som en restaurangkedja med lokaler på flera olika adresser för såväl restaurangkedjor som Ghost Kitchens .

Restaurangen ansvarar för att uppdatera all information såsom öppettider, lokaladress, telefonnummer mm på CBS.

Restaurangen är ensam ansvarig för sina råvaror och råvaror och alla kunderbjudanden och för all lokal lagstiftning gällande, näringsliv, konsumenter och miljö mm.

Regler och villkor för restaurangbeställningssystem (ROS)

ROS avser tjänsten Njom tillhandahåller för restaurang digital orderhantering. Denna tjänst erbjuds restauranger som behöver förenkla, förbättra och effektivisera affärer genom ett smidigare kundflöde, enklare och snabbare beställning med digitala aviseringar.

ROS övervakar och hanterar alla beställningar via surfplatta eller smartphone (läs mer om enhetskrav på njom.com). En enhet med en fungerande internetanslutning krävs för användning av ROS. Restaurangen måste själv tillhandahålla en enhet och se till att vara inloggad på ROS för att kunna ta emot beställningar online.

Restaurangen ansvarar för att ta hand om och hantera alla beställningar som tas emot via ROS-tjänsten. Vid tvist ska kunden i första hand vända sig till restaurangen för att lösa problemet. Restaurangen ansvarar för att lösa problemet med sina kunder.

När en beställning görs till ROS har restaurangen det fulla ansvaret att leverera och genomföra beställningen på ett tillfredsställande sätt. Vid uteblivna eller felaktiga leveranser är det restaurangen (eller dess tjänsteleverantörer, leveransföretag etc.) ansvar att kompensera kunden på ett tillfredsställande sätt så att kunden blir nöjd.

Villkor för Webbutik

Webbutik hänvisar till tjänsten Njom tillhandahåller för onlinematbeställning. Den innehåller funktionalitet för hantering av menyer och möjlighet att ta emot kundorder från en webbplats.

Restaurangen ansvarar för all information och innehåll på Webbutiken, inklusive text, meny, priser, bilder på mat och andra bilder på sidan. Bilderna som används på sajten är antingen egna bilder eller köpta med rättigheter att användas av skaparen. Njom har inget ansvar för innehållet som används på restaurangens Webbutik.

Webbutik får inte användas eller konfigureras för annan användning än restaurangverksamhet.