Integritetspolicy

Restaurangen behöver ditt tillstånd för att lagra dina inloggningsuppgifter. Det är för att se till att din beställning levereras korrekt till dig och inte till någon annan.

Här beskriver vi när och varför vi behöver samla in, använda och dela personlig information samt använda våra digitala kanaler för kontakt.

Genom att använda restaurangens onlinetjänster godkänner du denna integritetspolicy och att vi behandlar dina personuppgifter när det behövs. Du samtycker också till att vi kan använda digitala kommunikationskanaler för att kontakta dig.

För frågor om personuppgifter och dataskydd, kontakta restaurangen

Hur vi samlar in information, vad vi samlar in och varför vi samlar in den?

Personlig information

Detta är grundläggande information som du tillhandahåller när du skapar ett användarkonto hos oss, såsom namn, e-postadress eller telefonnummer och en referens tillbaka till den autentiseringstjänst som försett oss med informationen om tillämpligt. Vi lagrar kommunikation och korrespondens efter att din leverans har slutförts.

Dessa uppgifter är dina personuppgifter, vilket innebär att de kan raderas på din begäran.

Rättslig grund för behandling: Uppgifterna krävs för att fullgöra vårt åtagande gentemot dig, för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter och för vårt berättigade intresse.

Berättigade intressen: brottsförebyggande eller misstänkt olaglig verksamhet (bedrägeri).

Platsdata

Om du tillåter att du delar din plats på din mobila enhet kommer din position att användas för att anpassa våra onlinetjänster och användarupplevelse samt för att förhindra bedrägerier. Vi kan också använda din plats för att visa lokala erbjudanden för dig.

Rättslig grund för behandling: nödvändig för att uppfylla vårt åtagande gentemot dig och för att tillgodose våra legitima intressen.

För att förebygga brott eller misstänkta olagliga aktiviteter (bedrägeri) och för att förse dig med innehåll och uppdateringar under beställningsprocessen samt för att underlätta en effektiv drift och uppföljning av vår verksamhet.

Transaktionsdata

Detaljer om de transaktioner du utför genom våra tjänster. Detta används för att spåra dina beställningar, ge dig en beställningshistorik, innehållsanpassning, för att förbättra din användarupplevelse.

Rättslig grund för behandling: För att uppfylla våra rättsliga skyldigheter, utför vårt åtagande gentemot dig och tillgodose våra legitima intressen.

Information om användarbeteende

Detaljer om dina besök på våra onlinetjänster inklusive, men inte begränsat till, trafikdata och annan kommunikationsdata. Detta används för att förbättra våra onlinetjänster och för att upptäcka problem.

Teknisk information

Rättslig grund för behandling: nödvändig för att uppfylla vårt åtagande gentemot dig och för vårt berättigade intresse.

Berättigade intressen: Att tillhandahålla och förbättra användarupplevelsen och förhindra brott eller misstänkt olaglig verksamhet (bedrägeri).

Teknisk data

När vi använder våra onlinetjänster kan vi samla in teknisk information som vilken typ av enhet (mobil etc.) du använder, en unik enhetsidentifierare som IMEI-nummer, enhetstoken, MAC-adress för enhetens trådlösa nätverksgränssnitt, IP-adress, mobilnummer som används av enheten, mobilnätverksinformation, versioner av operativsystem och webbläsare. Detta används för att förbättra våra onlinetjänster och för att upptäcka problem.

Rättslig grund för behandling: nödvändig för att uppfylla vårt åtagande gentemot dig och för att tillgodose våra legitima intressen.

Berättigade intressen: brottsförebyggande eller misstänkt olaglig verksamhet (bedrägeri).

Betalningsdata

Betalningsalternativ kopplade till beställningar och transaktioner hanteras av vår betalningsleverantör (Stripe) och kortdata lagras aldrig i någon av våra onlinetjänster.

Rättslig grund för behandling: För att uppfylla vårt åtagande gentemot dig och för att uppfylla våra juridiska skyldigheter.

Användning av cookies

Vi använder cookies för att identifiera, spåra och räkna besökare till onlinetjänster, för mer information besök vår Cookie Policy.

Rättslig grund för behandling: För att uppfylla vårt åtagande gentemot dig och för att uppfylla våra juridiska skyldigheter.

Berättigade intressen: Cookies används för att förse dig med innehåll och uppdateringar under beställningsprocessen och underlätta en effektiv drift och drift av vår verksamhet.

Känslig personlig information

Vi samlar inte in medvetet eller avsiktligt uppgifter som klassificeras som “känsliga personuppgifter”.

Hur skyddar vi personuppgifter?

Dina personuppgifter skyddas av både tekniska och organisatoriska åtgärder. Alla personuppgifter lagras säkert, åtkomst till data övervakas och begränsas till dem vars uppgifter

kräver det.

Hur länge kommer vi att behålla dina uppgifter?

Vi behåller endast personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla våra åtaganden gentemot dig och för att uppfylla våra juridiska skyldigheter (t.ex. redovisningsändamål).

Dina rättigheter

Du har rätt till;

– tillgång till dina uppgifter

– radera din data/konto

– klaga till en tillsynsmyndighet

Ändringar i policyn

Denna policy kan ändras när som helst. Kontrollera det senaste uppdateringsdatumet innan du lägger till en ny beställning. Om du inte godkänner ändringarna, sluta använda våra onlinetjänster.

Cookiespolicy

Vi använder cookies för att identifiera användare i våra onlinetjänster, vilket krävs för automatisk inloggning för registrerade användare. Om du ändrar inställningarna i din webbläsare så att de inte tillåter cookies kommer detta att påverka funktionaliteten hos våra tjänster och vi kan inte garantera att våra tjänster kommer att fungera som utlovat.